CRKBO InstellingHet NauPro certificaat:
Waar vaartuigen werktuigen zijn worden hoge eisen gesteld aan de bemanning. Een watersporter kan bij mindere omstandigheden een dag aan de kant blijven liggen, een professional zal vaak door moeten varen. Tijdens onze vaartrainingen houden we graag rekening met de bijzondere omstandigheden van uw organisatie.

 


Voor schippers die zich bezig houden met hulpverlening, (semi-)overheidstaken, toezicht en aannemerij is er nu het Naupro certificaat waarbij alle wettelijke vereisten in één certificaat zijn vertegenwoordigd. Het certificaat borgt kennis van de vaarregels en -omstandigheden, praktijklessen manoeuvreren en veiligheid. Juist in de situaties waarin geen Groot Vaarbewijs nodig is, maar alleen Klein Vaarbewijs niet voldoende is.

 

 

Medewerkers die voor hun werk het water op moeten, hebben met een flink aantal wetten en reglementen te maken. Niet alleen de verplichtingen vanuit de scheepvaart (Binnenvaartwet en Scheepvaartverkeerswet), maar ook de ARBO-wetgeving speelt een belangrijke rol. Het is daarom van belang om medewerkers bekwaam op te leiden. De ARBO wetgeving schrijft voor dat medewerkers ‘terzake bekwaam’ hun arbeid dienen te verrichten.

Daarnaast blijkt dat gedegen training zorgt voor een flinke terugloop in schadegevallen en de daaraan hangende financiële consequenties.